logo

Kvalitet

Vår målsättning är att utföra våra uppdrag med högsta kvalitet. För att lyckas med detta har vi utarbetat vår egen kvalitetspolicy som vi arbetar efter.

logo

Miljö

Vår målsättning är att utföra våra uppdrag med minimal miljöpåverkan. För att lyckas med detta har vi utarbetat vår egen miljöpolicy som vi arbetar efter.

logo

Ansvar

Kvalitet, hög service och säkerhet på utförda uppdrag är en sjävlklarhet. Vår personal, som utbildas både externt och internt, genomför uppdragen på ett professionellt och smidigt sätt.


Miljö & Kvalitet

Vår målsättning är att utföra våra uppdrag med högsta kvalitet och minimal miljöpåverkan. För att lyckas med detta har vi utarbetat vår egen miljö- och kvalitetspolicy som vi arbetar efter.

Vi skall vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav samt åkeriets resurser och förutsättningar, arbeta för att:

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Vi mäter vår kvalitet genom att vid varje uppdrag motsvara och helst överträffa uppställda förväntningar från våra kunder.

Här kan du ladda ner vår miljö- och kvalitetspolicy.Företagsflytt

Omorganisering, expansion eller ett behov av nya lokaler kan vara några anledningar till att flytta. Oavsett anledningen så tar vår personal hand om det praktiska hela vägen, så att flytter för er del blir en positiv upplevelse.

Ingen flytt är den andra lik och vi kundanpassar en lösning som ska passa just ert företag. För att underlätta processen ytterligare tillhandahåller vi alltid en egen kontaktperson som leder er genom flyttprocessen och säkerställer att ni blir nöjda.

Utifrån just era specifika behov sätter vi ihop en lösning som passar ert företag.

Vi tillhandahåller en flyttmanual som alla medarbetare på ert företag kan följa för att flytten ska löpa på utan problem.

Vid större flyttningar kan arbetsbelastningen på den egna serviceavdelningen bli hög och extrapersonal från oss kan med fördel inhyras.


Bohagsflytt

Att flytta sitt hem kan vara en ganska omtumlande upplevelse, och bland det svåraste är att lämna över sina ägodelar åt andra. Vi hanterar det förtroendet med största försiktighet och blir din partner hela vägen till det nya boendet.

För att flytten till ert nya boende ska avlöpa på bästa sätt, så tillhandahåller vi kartonger speciellt anpassade för flyttningar. Vi hjälper även till med packmaterial och kan även packa hela eller delar av ert bohag om så önskas.

Givetvis följer vi dom av branschen beslutade villkor gällande bohagsflyttningar, dessa kan du ladda ner här.


Montering

Montering av möbler är ett updrag vi utför dagligen.
Vår personal har hög utbildning på de flesta av de stora möbelmärken som finns.


Magasinering

Ibland kan det finnas ett behov att lagra ett bohag en kortare eller längre period. I vårt magasin lagrar vi det i våra dammfria 8m3 lådor och tillhandahåller en packlista.

För ett företag kan det finnas behov av att lagra några pall till att outsourca hela sitt plocklager. I vårt tempererade och larmade lager går det alldeles utmärkt. Vår utbildade personal tar hand om godset och vi tillhandahåller alltid lagerlistor.

I vårt ändamålsenliga magasin hanterar vi lagring, distribution och till viss del även vidareförädling av lagret.


Kontakt


Söders Stadsbud AB
Box 2017
132 02 Saltsjö-Boo


Leveransadress
Telegramvägen 99
132 35 Saltsjö-Boo
Telefon: 08-715 03 50
Mail: info@stadsbud.nu